FANDOM


-- written by User:Fngplg
return {['004']='Afghanistan',
['AF']='Afghanistan',
['AFG']='Afghanistan',
['008']='Albania',
['AL']='Albania',
['ALB']='Albania',
['012']='Algeria',
['DZ']='Algeria',
['DZA']='Algeria',
['016']='American Samoa',
['AS']='American Samoa',
['ASM']='American Samoa',
['020']='Andorra',
['AD']='Andorra',
['AND']='Andorra',
['024']='Angola',
['AGO']='Angola',
['AO']='Angola',
['660']='Anguilla',
['AI']='Anguilla',
['AIA']='Anguilla',
['010']='Antarctica',
['AQ']='Antarctica',
['ATA']='Antarctica',
['028']='Antigua and Barbuda',
['AG']='Antigua and Barbuda',
['ATG']='Antigua and Barbuda',
['032']='Argentina',
['AR']='Argentina',
['ARG']='Argentina',
['051']='Armenia',
['AM']='Armenia',
['ARM']='Armenia',
['533']='Aruba',
['ABW']='Aruba',
['AW']='Aruba',
['036']='Australia',
['AU']='Australia',
['AUS']='Australia',
['040']='Austria',
['AT']='Austria',
['AUT']='Austria',
['031']='Azerbaijan',
['AZ']='Azerbaijan',
['AZE']='Azerbaijan',
['044']='Bahamas',
['BHS']='Bahamas',
['BS']='Bahamas',
['048']='Bahrain',
['BH']='Bahrain',
['BHR']='Bahrain',
['050']='Bangladesh',
['BD']='Bangladesh',
['BGD']='Bangladesh',
['052']='Barbados',
['BB']='Barbados',
['BRB']='Barbados',
['112']='Belarus',
['BLR']='Belarus',
['BY']='Belarus',
['056']='Belgium',
['BE']='Belgium',
['BEL']='Belgium',
['084']='Belize',
['BLZ']='Belize',
['BZ']='Belize',
['204']='Benin',
['BEN']='Benin',
['BJ']='Benin',
['060']='Bermuda',
['BM']='Bermuda',
['BMU']='Bermuda',
['064']='Bhutan',
['BT']='Bhutan',
['BTN']='Bhutan',
['068']='Bolivia',
['BO']='Bolivia',
['BOL']='Bolivia',
['535']='Bonaire, Sint Eustatius and Saba',
['BES']='Bonaire, Sint Eustatius and Saba',
['BQ']='Bonaire, Sint Eustatius and Saba',
['070']='Bosnia and Herzegovina',
['BA']='Bosnia and Herzegovina',
['BIH']='Bosnia and Herzegovina',
['072']='Botswana',
['BW']='Botswana',
['BWA']='Botswana',
['074']='Bouvet Island',
['BV']='Bouvet Island',
['BVT']='Bouvet Island',
['076']='Brazil',
['BR']='Brazil',
['BRA']='Brazil',
['086']='British Indian Ocean Territory',
['IO']='British Indian Ocean Territory',
['IOT']='British Indian Ocean Territory',
['096']='Brunei',
['BN']='Brunei',
['BRN']='Brunei',
['100']='Bulgaria',
['BG']='Bulgaria',
['BGR']='Bulgaria',
['854']='Burkina Faso',
['BF']='Burkina Faso',
['BFA']='Burkina Faso',
['108']='Burundi',
['BDI']='Burundi',
['BI']='Burundi',
['132']='Cabo Verde',
['CPV']='Cabo Verde',
['CV']='Cabo Verde',
['116']='Cambodia',
['KH']='Cambodia',
['KHM']='Cambodia',
['120']='Cameroon',
['CM']='Cameroon',
['CMR']='Cameroon',
['124']='Canada',
['CA']='Canada',
['CAN']='Canada',
['136']='Cayman Islands',
['CYM']='Cayman Islands',
['KY']='Cayman Islands',
['140']='Central African Republic',
['CAF']='Central African Republic',
['CF']='Central African Republic',
['148']='Chad',
['TCD']='Chad',
['TD']='Chad',
['152']='Chile',
['CHL']='Chile',
['CL']='Chile',
['156']='China',
['CHN']='China',
['CN']='China',
['162']='Christmas Island',
['CX']='Christmas Island',
['CXR']='Christmas Island',
['166']='Cocos (Keeling) Islands',
['CC']='Cocos (Keeling) Islands',
['CCK']='Cocos (Keeling) Islands',
['170']='Colombia',
['CO']='Colombia',
['COL']='Colombia',
['174']='Comoros',
['COM']='Comoros',
['KM']='Comoros',
['178']='Congo',
['CG']='Congo',
['COG']='Congo',
['180']='Democratic Republic of the Congo',
['CD']='Democratic Republic of the Congo',
['COD']='Democratic Republic of the Congo',
['184']='Cook Islands',
['CK']='Cook Islands',
['COK']='Cook Islands',
['188']='Costa Rica',
['CR']='Costa Rica',
['CRI']='Costa Rica',
['191']='Croatia',
['HR']='Croatia',
['HRV']='Croatia',
['192']='Cuba',
['CU']='Cuba',
['CUB']='Cuba',
['531']='Curaçao',
['CUW']='Curaçao',
['CW']='Curaçao',
['196']='Cyprus',
['CY']='Cyprus',
['CYP']='Cyprus',
['203']='Czechia',
['CZ']='Czechia',
['CZE']='Czechia',
['384']='Côte d\'Ivoire',
['CI']='Côte d\'Ivoire',
['CIV']='Côte d\'Ivoire',
['208']='Denmark',
['DK']='Denmark',
['DNK']='Denmark',
['262']='Djibouti',
['DJ']='Djibouti',
['DJI']='Djibouti',
['212']='Dominica',
['DM']='Dominica',
['DMA']='Dominica',
['214']='Dominican Republic',
['DO']='Dominican Republic',
['DOM']='Dominican Republic',
['218']='Ecuador',
['EC']='Ecuador',
['ECU']='Ecuador',
['818']='Egypt',
['EG']='Egypt',
['EGY']='Egypt',
['222']='El Salvador',
['SLV']='El Salvador',
['SV']='El Salvador',
['226']='Equatorial Guinea',
['GNQ']='Equatorial Guinea',
['GQ']='Equatorial Guinea',
['232']='Eritrea',
['ER']='Eritrea',
['ERI']='Eritrea',
['233']='Estonia',
['EE']='Estonia',
['EST']='Estonia',
['231']='Ethiopia',
['ET']='Ethiopia',
['ETH']='Ethiopia',
['238']='Falkland Islands',
['FK']='Falkland Islands',
['FLK']='Falkland Islands',
['234']='Faroe Islands',
['FO']='Faroe Islands',
['FRO']='Faroe Islands',
['242']='Fiji',
['FJ']='Fiji',
['FJI']='Fiji',
['246']='Finland',
['FI']='Finland',
['FIN']='Finland',
['250']='France',
['FR']='France',
['FRA']='France',
['254']='French Guiana',
['GF']='French Guiana',
['GUF']='French Guiana',
['258']='French Polynesia',
['PF']='French Polynesia',
['PYF']='French Polynesia',
['260']='French Southern Territories',
['ATF']='French Southern Territories',
['TF']='French Southern Territories',
['266']='Gabon',
['GA']='Gabon',
['GAB']='Gabon',
['270']='Gambia',
['GM']='Gambia',
['GMB']='Gambia',
['268']='Georgia',
['GE']='Georgia',
['GEO']='Georgia',
['276']='Germany',
['DE']='Germany',
['DEU']='Germany',
['288']='Ghana',
['GH']='Ghana',
['GHA']='Ghana',
['292']='Gibraltar',
['GI']='Gibraltar',
['GIB']='Gibraltar',
['300']='Greece',
['GR']='Greece',
['GRC']='Greece',
['304']='Greenland',
['GL']='Greenland',
['GRL']='Greenland',
['308']='Grenada',
['GD']='Grenada',
['GRD']='Grenada',
['312']='Guadeloupe',
['GLP']='Guadeloupe',
['GP']='Guadeloupe',
['316']='Guam',
['GU']='Guam',
['GUM']='Guam',
['320']='Guatemala',
['GT']='Guatemala',
['GTM']='Guatemala',
['831']='Guernsey',
['GG']='Guernsey',
['GGY']='Guernsey',
['324']='Guinea',
['GIN']='Guinea',
['GN']='Guinea',
['624']='Guinea-Bissau',
['GNB']='Guinea-Bissau',
['GW']='Guinea-Bissau',
['328']='Guyana',
['GUY']='Guyana',
['GY']='Guyana',
['332']='Haiti',
['HT']='Haiti',
['HTI']='Haiti',
['334']='Heard Island and McDonald Islands',
['HM']='Heard Island and McDonald Islands',
['HMD']='Heard Island and McDonald Islands',
['340']='Honduras',
['HN']='Honduras',
['HND']='Honduras',
['344']='Hong Kong',
['HK']='Hong Kong',
['HKG']='Hong Kong',
['348']='Hungary',
['HU']='Hungary',
['HUN']='Hungary',
['352']='Iceland',
['IS']='Iceland',
['ISL']='Iceland',
['356']='India',
['IN']='India',
['IND']='India',
['360']='Indonesia',
['ID']='Indonesia',
['IDN']='Indonesia',
['364']='Iran',
['IR']='Iran',
['IRN']='Iran',
['368']='Iraq',
['IQ']='Iraq',
['IRQ']='Iraq',
['372']='Ireland',
['IE']='Ireland',
['IRL']='Ireland',
['833']='Isle of Man',
['IM']='Isle of Man',
['IMN']='Isle of Man',
['376']='Israel',
['IL']='Israel',
['ISR']='Israel',
['380']='Italy',
['IT']='Italy',
['ITA']='Italy',
['388']='Jamaica',
['JAM']='Jamaica',
['JM']='Jamaica',
['392']='Japan',
['JP']='Japan',
['JPN']='Japan',
['832']='Jersey',
['JE']='Jersey',
['JEY']='Jersey',
['400']='Jordan',
['JO']='Jordan',
['JOR']='Jordan',
['398']='Kazakhstan',
['KAZ']='Kazakhstan',
['KZ']='Kazakhstan',
['404']='Kenya',
['KE']='Kenya',
['KEN']='Kenya',
['296']='Kiribati',
['KI']='Kiribati',
['KIR']='Kiribati',
['414']='Kuwait',
['KW']='Kuwait',
['KWT']='Kuwait',
['417']='Kyrgyzstan',
['KG']='Kyrgyzstan',
['KGZ']='Kyrgyzstan',
['418']='Laos',
['LA']='Laos',
['LAO']='Laos',
['428']='Latvia',
['LV']='Latvia',
['LVA']='Latvia',
['422']='Lebanon',
['LB']='Lebanon',
['LBN']='Lebanon',
['426']='Lesotho',
['LS']='Lesotho',
['LSO']='Lesotho',
['430']='Liberia',
['LBR']='Liberia',
['LR']='Liberia',
['434']='Libya',
['LBY']='Libya',
['LY']='Libya',
['438']='Liechtenstein',
['LI']='Liechtenstein',
['LIE']='Liechtenstein',
['440']='Lithuania',
['LT']='Lithuania',
['LTU']='Lithuania',
['442']='Luxembourg',
['LU']='Luxembourg',
['LUX']='Luxembourg',
['446']='Macao',
['MAC']='Macao',
['MO']='Macao',
['807']='Macedonia',
['MK']='Macedonia',
['MKD']='Macedonia',
['450']='Madagascar',
['MDG']='Madagascar',
['MG']='Madagascar',
['454']='Malawi',
['MW']='Malawi',
['MWI']='Malawi',
['458']='Malaysia',
['MY']='Malaysia',
['MYS']='Malaysia',
['462']='Maldives',
['MDV']='Maldives',
['MV']='Maldives',
['466']='Mali',
['ML']='Mali',
['MLI']='Mali',
['470']='Malta',
['MLT']='Malta',
['MT']='Malta',
['584']='Marshall Islands',
['MH']='Marshall Islands',
['MHL']='Marshall Islands',
['474']='Martinique',
['MQ']='Martinique',
['MTQ']='Martinique',
['478']='Mauritania',
['MR']='Mauritania',
['MRT']='Mauritania',
['480']='Mauritius',
['MU']='Mauritius',
['MUS']='Mauritius',
['175']='Mayotte',
['MYT']='Mayotte',
['YT']='Mayotte',
['484']='Mexico',
['MEX']='Mexico',
['MX']='Mexico',
['583']='Micronesia',
['FM']='Micronesia',
['FSM']='Micronesia',
['498']='Moldova',
['MD']='Moldova',
['MDA']='Moldova',
['492']='Monaco',
['MC']='Monaco',
['MCO']='Monaco',
['496']='Mongolia',
['MN']='Mongolia',
['MNG']='Mongolia',
['499']='Montenegro',
['ME']='Montenegro',
['MNE']='Montenegro',
['500']='Montserrat',
['MS']='Montserrat',
['MSR']='Montserrat',
['504']='Morocco',
['MA']='Morocco',
['MAR']='Morocco',
['508']='Mozambique',
['MOZ']='Mozambique',
['MZ']='Mozambique',
['104']='Myanmar',
['MM']='Myanmar',
['MMR']='Myanmar',
['516']='Namibia',
['NA']='Namibia',
['NAM']='Namibia',
['520']='Nauru',
['NR']='Nauru',
['NRU']='Nauru',
['524']='Nepal',
['NP']='Nepal',
['NPL']='Nepal',
['528']='Netherlands',
['NL']='Netherlands',
['NLD']='Netherlands',
['540']='New Caledonia',
['NC']='New Caledonia',
['NCL']='New Caledonia',
['554']='New Zealand',
['NZ']='New Zealand',
['NZL']='New Zealand',
['558']='Nicaragua',
['NI']='Nicaragua',
['NIC']='Nicaragua',
['562']='Niger',
['NE']='Niger',
['NER']='Niger',
['566']='Nigeria',
['NG']='Nigeria',
['NGA']='Nigeria',
['570']='Niue',
['NIU']='Niue',
['NU']='Niue',
['574']='Norfolk Island',
['NF']='Norfolk Island',
['NFK']='Norfolk Island',
['408']='North Korea',
['KP']='North Korea',
['PRK']='North Korea',
['580']='Northern Mariana Islands',
['MNP']='Northern Mariana Islands',
['MP']='Northern Mariana Islands',
['578']='Norway',
['NO']='Norway',
['NOR']='Norway',
['512']='Oman',
['OM']='Oman',
['OMN']='Oman',
['586']='Pakistan',
['PAK']='Pakistan',
['PK']='Pakistan',
['585']='Palau',
['PLW']='Palau',
['PW']='Palau',
['275']='Palestine',
['PS']='Palestine',
['PSE']='Palestine',
['591']='Panama',
['PA']='Panama',
['PAN']='Panama',
['598']='Papua New Guinea',
['PG']='Papua New Guinea',
['PNG']='Papua New Guinea',
['600']='Paraguay',
['PRY']='Paraguay',
['PY']='Paraguay',
['604']='Peru',
['PE']='Peru',
['PER']='Peru',
['608']='Philippines',
['PH']='Philippines',
['PHL']='Philippines',
['612']='Pitcairn',
['PCN']='Pitcairn',
['PN']='Pitcairn',
['616']='Poland',
['PL']='Poland',
['POL']='Poland',
['620']='Portugal',
['PRT']='Portugal',
['PT']='Portugal',
['630']='Puerto Rico',
['PR']='Puerto Rico',
['PRI']='Puerto Rico',
['634']='Qatar',
['QA']='Qatar',
['QAT']='Qatar',
['642']='Romania',
['RO']='Romania',
['ROU']='Romania',
['643']='Russia',
['RU']='Russia',
['RUS']='Russia',
['646']='Rwanda',
['RW']='Rwanda',
['RWA']='Rwanda',
['638']='Réunion',
['RE']='Réunion',
['REU']='Réunion',
['652']='Saint Barthélemy',
['BL']='Saint Barthélemy',
['BLM']='Saint Barthélemy',
['654']='Saint Helena',
['SH']='Saint Helena',
['SHN']='Saint Helena',
['659']='Saint Kitts and Nevis',
['KN']='Saint Kitts and Nevis',
['KNA']='Saint Kitts and Nevis',
['662']='Saint Lucia',
['LC']='Saint Lucia',
['LCA']='Saint Lucia',
['663']='Saint Martin',
['MAF']='Saint Martin',
['MF']='Saint Martin',
['666']='Saint Pierre and Miquelon',
['PM']='Saint Pierre and Miquelon',
['SPM']='Saint Pierre and Miquelon',
['670']='Saint Vincent and the Grenadines',
['VC']='Saint Vincent and the Grenadines',
['VCT']='Saint Vincent and the Grenadines',
['882']='Samoa',
['WS']='Samoa',
['WSM']='Samoa',
['674']='San Marino',
['SM']='San Marino',
['SMR']='San Marino',
['678']='Sao Tome and Principe',
['ST']='Sao Tome and Principe',
['STP']='Sao Tome and Principe',
['682']='Saudi Arabia',
['SA']='Saudi Arabia',
['SAU']='Saudi Arabia',
['686']='Senegal',
['SEN']='Senegal',
['SN']='Senegal',
['688']='Serbia',
['RS']='Serbia',
['SRB']='Serbia',
['690']='Seychelles',
['SC']='Seychelles',
['SYC']='Seychelles',
['694']='Sierra Leone',
['SL']='Sierra Leone',
['SLE']='Sierra Leone',
['702']='Singapore',
['SG']='Singapore',
['SGP']='Singapore',
['534']='Sint Maarten',
['SX']='Sint Maarten',
['SXM']='Sint Maarten',
['703']='Slovakia',
['SK']='Slovakia',
['SVK']='Slovakia',
['705']='Slovenia',
['SI']='Slovenia',
['SVN']='Slovenia',
['090']='Solomon Islands',
['SB']='Solomon Islands',
['SLB']='Solomon Islands',
['706']='Somalia',
['SO']='Somalia',
['SOM']='Somalia',
['710']='South Africa',
['ZA']='South Africa',
['ZAF']='South Africa',
['239']='South Georgia and the South Sandwich Islands',
['GS']='South Georgia and the South Sandwich Islands',
['SGS']='South Georgia and the South Sandwich Islands',
['410']='South Korea',
['KOR']='South Korea',
['KR']='South Korea',
['728']='South Sudan',
['SS']='South Sudan',
['SSD']='South Sudan',
['724']='Spain',
['ES']='Spain',
['ESP']='Spain',
['144']='Sri Lanka',
['LK']='Sri Lanka',
['LKA']='Sri Lanka',
['729']='Sudan',
['SD']='Sudan',
['SDN']='Sudan',
['740']='Suriname',
['SR']='Suriname',
['SUR']='Suriname',
['744']='Svalbard and Jan Mayen',
['SJ']='Svalbard and Jan Mayen',
['SJM']='Svalbard and Jan Mayen',
['748']='Swaziland',
['SWZ']='Swaziland',
['SZ']='Swaziland',
['752']='Sweden',
['SE']='Sweden',
['SWE']='Sweden',
['756']='Switzerland',
['CH']='Switzerland',
['CHE']='Switzerland',
['760']='Syria',
['SY']='Syria',
['SYR']='Syria',
['158']='Taiwan',
['TW']='Taiwan',
['TWN']='Taiwan',
['762']='Tajikistan',
['TJ']='Tajikistan',
['TJK']='Tajikistan',
['834']='Tanzania',
['TZ']='Tanzania',
['TZA']='Tanzania',
['764']='Thailand',
['TH']='Thailand',
['THA']='Thailand',
['626']='Timor-Leste',
['TL']='Timor-Leste',
['TLS']='Timor-Leste',
['768']='Togo',
['TG']='Togo',
['TGO']='Togo',
['772']='Tokelau',
['TK']='Tokelau',
['TKL']='Tokelau',
['776']='Tonga',
['TO']='Tonga',
['TON']='Tonga',
['780']='Trinidad and Tobago',
['TT']='Trinidad and Tobago',
['TTO']='Trinidad and Tobago',
['788']='Tunisia',
['TN']='Tunisia',
['TUN']='Tunisia',
['792']='Turkey',
['TR']='Turkey',
['TUR']='Turkey',
['795']='Turkmenistan',
['TKM']='Turkmenistan',
['TM']='Turkmenistan',
['796']='Turks and Caicos Islands',
['TC']='Turks and Caicos Islands',
['TCA']='Turks and Caicos Islands',
['798']='Tuvalu',
['TUV']='Tuvalu',
['TV']='Tuvalu',
['800']='Uganda',
['UG']='Uganda',
['UGA']='Uganda',
['804']='Ukraine',
['UA']='Ukraine',
['UKR']='Ukraine',
['784']='United Arab Emirates',
['AE']='United Arab Emirates',
['ARE']='United Arab Emirates',
['826']='United Kingdom',
['GB']='United Kingdom',
['GBR']='United Kingdom',
['581']='United States Minor Outlying Islands',
['UM']='United States Minor Outlying Islands',
['UMI']='United States Minor Outlying Islands',
['840']='United States',
['US']='United States',
['USA']='United States',
['858']='Uruguay',
['UY']='Uruguay',
['URY']='Uruguay',
['860']='Uzbekistan',
['UZ']='Uzbekistan',
['UZB']='Uzbekistan',
['548']='Vanuatu',
['VU']='Vanuatu',
['VUT']='Vanuatu',
['336']='Vatican',
['VA']='Vatican',
['VAT']='Vatican',
['862']='Venezuela',
['VE']='Venezuela',
['VEN']='Venezuela',
['704']='Vietnam',
['VN']='Vietnam',
['VNM']='Vietnam',
['092']='British Virgin Islands',
['VG']='British Virgin Islands',
['VGB']='British Virgin Islands, ',
['850']='United States Virgin Islands',
['VI']='United States Virgin Islands',
['VIR']='United States Virgin Islands',
['876']='Wallis and Futuna',
['WF']='Wallis and Futuna',
['WLF']='Wallis and Futuna',
['732']='Western Sahara',
['EH']='Western Sahara',
['ESH']='Western Sahara',
['887']='Yemen',
['YE']='Yemen',
['YEM']='Yemen',
['894']='Zambia',
['ZM']='Zambia',
['ZMB']='Zambia',
['716']='Zimbabwe',
['ZW']='Zimbabwe',
['ZWE']='Zimbabwe',
['248']='Åland',
['ALA']='Åland',
['AX']='Åland'}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.